Siden 2

E-sigaretter kan hjelpe med å stumpe røyken

5 Sep 2016

En ny undersøkelse viser lovende resultater for de som ønsker å slutte å røyke. Amerikanere stumper nemlig røyken i en hastighet aldri sett tidligere. De siste 10 årene har andel røykere blant gruppen som klassifiseres som “unge voksene” (18-29 år) falt fra 34 % til bare 22 %. Det tilsvarer en nedgang på hele 12%. Trenden er den samme i de fleste Europeiske land, inkludert Norge. Nå begynner analytikere å se denne utviklingen i sammenheng med økt bruk av e-sigaretter. Undersøkelser har også vist at kun 0.4% av de som bruker e-sigaretter til daglig aldri har brukt vanlige sigaretter. Videre oppgir 55,4% av de som har klart å stumpe røyken det siste året at de klarte dette ved hjelp av e-sigaretter.

Dette er ifølge analytikere med på å underbygge bildet om at elektroniske sigaretter hovedsakelig brukes av tidligere røykere som ønsker å gå over til et mindre helseskadelig alternativ. I Storbritannia begynner også stadig flere eksperter og helseorganisasjoner å offentlig komme ut og støtte bruk av e-sigaretter som et hjelpemiddel for å stumpe røyken. Det pekes på at selv om man fortsatt for i seg Nikotin ved bruk av E-sigaretter, leveres det på en mer skånsom måte.

En rapport utgitt av Britiske Helsemyndigheter i 2015 konkluderte blant annet med at E-sigaretter er 95% mindre skadelig enn konvensjonelle sigaretter. Til tross for alle indikasjoner på at E-sigaretter er mindre skadelig enn vanlige sigaretter, og at de kan hjelpe mange røykere med å slutte, er myndigheter i de fleste land fortsatt tilbakeholdne med å offentlig gå ut og anbefale det som et røykesluttmiddel. I Norge er det også per i dag forbudt å selge elektroniske sigaretter. Det er imidlertid fullt lovlig å importere fra utlandet. Nettstedet EQCigs.no tilbyr blant annet alt som trengs for å komme i gang for norske kunder.

På andre siden av jordkloden

24 Jun 2016

Etter trygg oppvekst under mor og fars stadige oppmerksomhet og beskyttelse kan det være mer enn fristende å gjøre noe helt annet når alderen er inne og muligheten finnes. Som for eksempel å pakke ryggsekken og reise til et helt annet land, ja kanskje sågar til en helt annen del av verden. Det trenger jo slett ikke være noen form for opprør. Bare et behov for å se og oppleve sider av livet og verden som en ikke lett får oppleve på hjemmebane, før man eventuelt kommer tilbake for å ta fatt på studier eller jobb.

Men også slike reiser skal planlegges. Det er ikke bare å ta frem ryggsekken, pakke ned favorittplaggene, pass og penger for så å dra avsted. Normalt er det nemlig ikke nok med solbriller, sandaler og store klær, det finnes annet man må tenke på også. Vaksiner er en sånn sak som man må huske på ettersom man lett kan utsette seg for sykdommer under andre himmelstrøk enn våre. Normalt er derfor vaksiner en billig forsikring mot sykdommer og besvær.

Visumtvang i mange land

Man skal dessuten være oppmerksom på at enkelte land ikke slipper en inn dersom en ikke har ordnet et visum på forhånd. Denslags ordnes normalt best gjennom landets ambassader eller nettbaserte tjenester som utsteder visum etter avtale med de respektive ambassadene. Det stilles normalt ikke strenge krav for å få visum, det er gjerne mer en måte å ha oversikt over hva slags folk det er som vil besøke landet. Men uten visum kommer man altså ikke inn.

Hvor viktig er en logo?

19 Nov 2014

Går du i tanker om å starte opp egen bedrift eller firma? Eller er du kanskje allerede i startfasen?

Har du da tenkt over hva som er viktig når man starter opp? Selvsagt er økonomien viktig, og mange tenker da at man kan snekre sammen en firmalogo selv, for å spare en del utgifter. Men er dette egentlig så lurt, og sparer man til slutt penger på dette?

En logo skal være firmaets «ansikt» utad. Den skal være unik for din bedrift, slik at den skiller seg ut. Men selv om man lager en unik logo selv, er det ikke alltid dette er noe man vil tjene på. Ta for eksempel denne:

Det er ikke lett å se ved første øyekast at det står Spectacle, med et par briller over som forstørrer litt av bokstavene.

Så vil jeg tro at de fleste vil velge å gå til den nederste av disse to.  Disse to er bare to tilfeldige eksempler, men de viser at en firmalogo er svært viktig for et firma. En profesjonell designet firmalogo kan fortelle at firmaet er en seriøs bedrift som tar kundene sine på alvor. Som satser på kvalitet, og gode kundeforhold. Et firma i oppstartfasen bør absolutt sette av penger til å få designet en skikkelig logo av profesjonelle designere. Det er mange fordeler ved å bruke et logo design til dette:

  • De er spesialister.
  • Du får flere valgmuligheter
  • Rask levering
  • 100 % fornøyd garanti
  • Lett å bestille online.

Tenk grundig gjennom hva du vil at ditt firma skal representere, og hva det skal signalisere til potensielle kunder. Ta kontakt med profesjonelle designere, og sammen vil dere komme frem til en firmalogo som passer perfekt for din bedrift. Det vil både du og bedriften tjene på i det lange løp.