E-sigaretter kan hjelpe med å stumpe røyken

En ny undersøkelse viser lovende resultater for de som ønsker å slutte å røyke. Amerikanere stumper nemlig røyken i en hastighet aldri sett tidligere. De siste 10 årene har andel røykere blant gruppen som klassifiseres som “unge voksene” (18-29 år) falt fra 34 % til bare 22 %. Det tilsvarer en nedgang på hele 12%. Trenden er den samme i de fleste Europeiske land, inkludert Norge. Nå begynner analytikere å se denne utviklingen i sammenheng med økt bruk av e-sigaretter. Undersøkelser har også vist at kun 0.4% av de som bruker e-sigaretter til daglig aldri har brukt vanlige sigaretter. Videre oppgir 55,4% av de som har klart å stumpe røyken det siste året at de klarte dette ved hjelp av e-sigaretter.

Dette er ifølge analytikere med på å underbygge bildet om at elektroniske sigaretter hovedsakelig brukes av tidligere røykere som ønsker å gå over til et mindre helseskadelig alternativ. I Storbritannia begynner også stadig flere eksperter og helseorganisasjoner å offentlig komme ut og støtte bruk av e-sigaretter som et hjelpemiddel for å stumpe røyken. Det pekes på at selv om man fortsatt for i seg Nikotin ved bruk av E-sigaretter, leveres det på en mer skånsom måte.

En rapport utgitt av Britiske Helsemyndigheter i 2015 konkluderte blant annet med at E-sigaretter er 95% mindre skadelig enn konvensjonelle sigaretter. Til tross for alle indikasjoner på at E-sigaretter er mindre skadelig enn vanlige sigaretter, og at de kan hjelpe mange røykere med å slutte, er myndigheter i de fleste land fortsatt tilbakeholdne med å offentlig gå ut og anbefale det som et røykesluttmiddel. I Norge er det også per i dag forbudt å selge elektroniske sigaretter. Det er imidlertid fullt lovlig å importere fra utlandet. Nettstedet EQCigs.no tilbyr blant annet alt som trengs for å komme i gang for norske kunder.

5 Sep 2016